Biopolimeri

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 03.03.2010. / 03.03.2010.
vrijeme održavanja: 18.00
organizator: Tehnički muzej, Zagreb

Makromolekulne tvari koje se nalaze u prirodi ili su uzgojene kao dijelovi biljnih i/ili životinjskih tkiva naziva se biopolimerima. Među biljne polimere ili fitopolimere iz skupine polisaharida ubrajaju se celuloza, škrob, alginati, agar, guar, tragakant i pektin.
Biopolimerima se također smatraju polimeri dobiveni bakterijskom sintezom, kao što su npr. bakterijski sintetizirana celuloza, ksantan, pululan i poli(trihidroksi-butirat).

Predavač je   Mr. sc. Maja Rujnić-Sokele.
Ulaznice po cijeni od 15,00 kn mogu se kupiti na blagajni Muzeja u radno vrijeme.

povratak