Kemijska radionica

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 04.12.2008. / 04.12.2008.
vrijeme održavanja: Dva termina: 9.00 i 15.00
organizator: Tehnički muzej, Zagreb
voditelj: Petar Vrkljan, prof.

Istraživački mini projekt iz kemije za učenike osnovnih škola. Rad s učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole u malim grupama. Radionica se sastoji od pet grupa, a grupu čini pet učenika. Grupa timski izvede jednostavan pokus, te svaki učenik za sebe bilježi opažanja i postavlja hipotezu na temelju opaženog. Najčešće učenik otkriva poznato, ali njemu nepoznato.
Radionica je vezana uz gradivo predmeta Kemija za sedmi i osmi razred osnovne škole.

Prati li tko HTV-ov kviz "1 protiv 100" uočit će da svi natjecatelji nastoje izbjeći pitanja iz kemije, a ako ipak netko odluči na jedno odgovoriti rezultat je katastrofalan. Natjecatelj pitanje kemijsko preskače, a veliki broj suparnika ispada.

Pitanja su, međutim, na razini osnovne škole!

U Hrvatskoj jedva ima obrazovanih ljudi koji ne bi priznali da im je znanje kemije najslabije, da je kemija teška i nezanimljiva.

Je li se išta promijenilo u zadnjih 100 godina?

„U Hrvatskoj nema gotovo inteligentna čovjeka, koji ne bi priznao nedostatak svoga obrazovanja u prirodnim naukama i to osobito u kemiji. Taj se očituje i onako gotovo pri svakom koraku. Ali da taj nedostatak popuni, rijetko se tko trsi.“  (F.Bubanović, Slike iz kemije, Matica Hrvatska, Zgb,1917.)

 
Kemija jest  teška disciplina!

Ali nije tako teška da je ne bismo mogli solidno naučiti. Da bismo to postigli moramo nastojanjima u našim školama pridružiti sadržaje i načine rada kakvih u njima još nema dovoljno. To su prije svega istraživački mini projekti i samovrednovanje.

Istraživački mini projekt je vježba u znanstvenoj metodi. Učenik dobiva pismeni (ili rjeđe usmen) naputak i potrebni pribor i kemikalije. Naputak sadrži zadatak koji treba izraditi. Ponajbolje je ako je to problemski zadatak. Temelj zadatka može biti vrlo jednostavan pokus. Učenik odmah počinje s eksperimentalnim radom. Bilježi opažanja i postavlja hipotezu na temelju opaženog. Provjerava hipotezu pokusom kojemu se sam mora domisliti ili kreirati ga. Na kraju donosi vlastiti zaključak.

Najčešće učenik otkriva poznato, ali njemu nepoznato. Cilj nije u otkrićima i točnim odgovorima, nego u vježbi u znanstvenoj metodi.

Mini projekt može biti izveden kao grupni rad u redovnoj nastavi i kreiran kao niz međusobno nadopunjavajućih zadataka i pokusa. Učenici nakon svakog koraka mini projekta provjeravaju svoj učinak i bilježe ostvarene bodove. Na kraju na temelju ostvarenih bodova utvrđuju svoju ocjenu. Praksa je pokazala da učenici ne varaju. Tome je jedan od glavnih razloga njihova motivacija. Sami određuju svoj uspjeh - doslovno i preneseno.

Za ovakvu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je učenike pripremiti i odgojiti ih da pošteno prikazuju rezultate istraživanja (etička načela su u samom temelju znanosti).

Po HNOS-u, koji, usput rečeno nije nikakav okvir ili obrazac (kako neki govore), ulaze u škole nove ideje u nastavi, posebice promjene načina rada u učionici i vrednovanja znanja i sposobnosti. Naglasak je na vrednovanju sposobnosti.

Te nove ideje, posebice uvođenje istraživačkog mini projekta, sporo pritječu u škole. Na samovrednovanje učenika nastavnici se teško odlučuju zbog više razloga. Predrasude, strah, nesigurnost, utjecaj okoline, respekt prema nepoznatom, linija manjeg otpora.....

U takvoj situaciji pomoć trebaju i nastavnici i učenici. Sustav edukacije po HNOS-u nije dovoljno efikasan jer je administrativnim potezom prekinuta pomoć koju bi edukatori direktno pružali nastavnicima praktičarima.

Od radionica u Tehničkom muzeju višestruka je korist. Veliki je brojčani udio učenika sedmih razreda neke škole koji mogu izvoditi pomno odabrane i sigurne pokuse, postavljati pitanja i hipoteze, provjeravati hipoteze eksperimentom i donositi zaključke na temelju vlastitog eksperimentalnog i umnog rada.

Upoznaju se s mogućnošću samovrednovanja svoga rada, što proizlazi iz same prirode znanstvenog rada.

Nastavnici pak vide na djelu istraživački mini projekt i samovrednovanje što ne mogu ni na najuspješnijem seminaru.

Jedino seminari e-škole kemije imaju radionice kojima su obuhvaćeni i nastavnici i učenici, ali ne zajedno u istoj radionici. Radionice u Tehničkom muzeju zasigurno će proširenjem opusa i povećanjem posjećenosti znatno pridonijeti popularizaciji kemije i unapređenju nastave kemije.

povratak