MEĐUNARODNI DAN BOJA - OD BIJELOG DO OBOJENOG

DOGAĐANJE

mjesto održavanja: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb; KINO DVORANA I STALNI POSTAV MUZEJA
datum početka/završetka: 21.03.2017. / 21.03.2017.
vrijeme održavanja: prema programu
organizator: Hrvatska udruga za boje (HUBO)
voditelj: Marijo Zrna

Znanstveno - stručni skup OD BIJELOG DO OBOJENOG

MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2017. INTERNATIONAL COLOUR DAY 21st MARCH 2017 TEMA OD BIJELOG DO OBOJENOG

Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji Sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološkim fakultetom, Sveučilištem u Zagrebu Grafičkim fakultetom

Sveučilištem u Zagrebu Arhitektonskim fakultetom

Pod pokroviteljstvom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST)

Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno–tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

Utorak, 21. ožujka, 2017.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA ZAGREB

Savska cesta 18, 10000 Zagreb

Znanstveno - stručni skup  OD BIJELOG DO OBOJENOG

8:30 - 9:00

REGISTRACIJA SUDIONIOKA

9.00 – 9:15

Pozdravne riječi

Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, predsjednica udruge HUBO

Markita  Franulić,  viša  dokumentaristica,  ravnateljica  Tehničkog  muzeja

„Nikola Tesla“

Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet; glavni tajnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Klaudio Pap, dekan Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta Prof.  dr.  sc.  Sandra  Bischof,  dekanica  Sveučilišta  u  Zagrebu  Tekstilno- tehnološkog fakulteta

Prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, dekan Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta

9:15 – 9:30

HRVATSKA UDRUGA ZA BOJE PRIMLJENA

U MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA BOJE (AIC)

Prof. emerit. dr. sc. Ana Marija Grancarić

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

9:30 - 9:45

BJELOJ DODANA VRIJEDNOST

Prof. emerit. dr. sc. Ana Marija Grancarić

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

9:45 - 10:15

DUGA U OČIMA FIZIČARA; U SVIM VIDOVIMA, BOJAMA I REDOVIMA

Dr. sc. Ognjen Milat

Umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta za fiziku, Zagreb, Bijenička 46

10:15 - 10:30

BOJE U ARHITEKTURI JAPANA

Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh.

Arhitekturni biro DEBENJAK d.o.o., Maribor, Slovenija

 

 

10:30 - 10:45

PERCEPCIJA STVARNOSTI U MULTIMEDIJALNOM OKRUŽENJU

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

 

10:45 – 11:00

NUMERIČKE OCJENE METAMERIJE (MEASURES OF METAMERISM)

Izv. prof. dr. sc. Boris Sluban

Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

 


11:00 – 11:15

PRINCIP EVALUACIJE KOMBINACIJA BOJA

Prof, Vojko Pogačar, akad. slik. Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

11:15 – 11:30

EDUKACIJA: BOJA U ARHITEKTURI - EKSTERIJER

Prof. Renata Waldgoni, dipl.ing.arh., Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

11:30 - 12:00

ZAKUSKA I OSVJEŽENJE

POSJET IZLOŽBENOM PROSTORU

12:00 - 12:15

CRVENO BEZ CRVENOG

Doc. dr. sc. Damir Modrić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

12:15 - 12:30

DOŽIVLJAJ BOJA U PROSTORIMA SVEUČILIŠTA SJEVER

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet1; doc. Robert Geček1; prof. dr. sc. Đurđica Parac Osterman2

1Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

2Sveučilište Sjever

12:30 – 12:45

KREATIVNA UPOTREBA UMJETNOG SVJETLA U FOTOGRAFIJI

Izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

12:45 - 13:00

RIJEČI I OBLICI U BOJAMA

Marija Gradečak, produkt dizajner Regeneracija d.o.o.

13:00 - 13:15

ODAZIV BOJA U INFRACRVENOM SPEKTRU

Izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović1, prof. dr. sc. Klaudio Pap1, prof. emeritus Vilko Žiljak1, izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Vujić2

(1)Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

(2)Tehničko veleučilište u Zagrebu

13:15 – 13:30

OD PIGMENTA DO IDEOLOGIJE

Lana Skender, predavačica Umjetnička akademija u Osijeku

 

13:30 – 13:45

BOJA – ZAŠTITNI ZNAK – VIZUALNI IDENTITET

Dr. sc.  Diana BRATIĆ, viši asistent

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Katedra za tiskarske procese,

13:45 – 14:00

ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SKUPA

 

IZLOŽBENA DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA NIKOLA TESLA

OD BIJELOG DO OBOJENOG

IZLOŽBE

10:00 - 16:00

DIZAJN U TEPIHU

Ivana Iličić, Dijana Vojak Pokić – Sveučilišta u Zagrebu suradnja Tekstilno tehnološkog fakulteta i tvrtke Regeneracije d.o.o. unutar projekta IDEJA – MOGUĆNOSTI – REALIZACIJA,

Mentor: Koraljka Kovač Dugandžić

Marija Gradečak, produkt dizajner, Regeneracija d.o.o.

PONJAVE – KONTINUITET TRADICIJE U SUVREMENOSTI

Autorice:      Andrana  Balić,  Andrea  Kurtić;  studentice  Sveučilišta  u  Zagrebu  Tekstilno  – tehnološkog fakulteta

Mentorica: Doc. Koraljka Kovač Dugandžić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Suradnja tvornice Čateks d.d., Muzeja brodskog Posavlja i Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta

INDIJSKI RUŽIČNJACI

Lea Popinjač, magistra edukacije likovne kulture Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

UNIVERSE MANDALA (2016);

SUPERHEROES (2017)

Petra Lidia Ševeljević, akademska slikarica – slobodna umjetnica

Ciklus SIVI RITMOVI

Marta Živičnjak, magistra edukacije likovne kulture

CRNO BIJELO U BOJI

Irena Topić, magistra edukacije likovne kulture i mag. ing. des. text. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hrvatska

KREATIVNA UPOTREBA UMJETNOG SVJETLA U FOTOGRAFIJI

Izložba fotografija studenata Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta Mentorica: izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić

EDUKACIJA: BOJE U ARHITEKTURI

Izložba radova studenata Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta

Mentori: red. prof. art Renata Waldgoni, dipl. inž. arh., pred. Roberta Pavlović, dipl. inž. arh.

LABORATORIJ BOJA

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira GLOGAR, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Ida Didacta, d.o.o., Zagreb, Hrvatska (http://www.idadidacta.hr/)

OD OBOJENOG DO BIJELOG

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira GLOGAR, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Etnografski muzej Zagreb, Zagreb, Hrvatska (www.emz.hr)

PLES BOJA I BJELINE

Izložba radova korisnika centra OZANA, Zagreb, Hrvatska Mentorica:  mr. sc. Mira Kliček

OD BIJELOG DO OBOJENOG – OSLIKANI TEKSTIL

Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije Slobodna umjetnica

UPORABNI PREDMETI I BOJE PROLJEĆA

Izložba radova učenika „SREDNJE ŠKOLE-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE“

Mentorica: Ksenija Pinterić, nast. fiz. kulture

ODAZIV BOJA U INFRACRVENOM SPEKTRU

Izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović1, prof. dr. sc. Klaudio Pap1, prof. emeritus Vilko Žiljak1, izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Vujić2

(1)Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

(2)Tehničko veleučilište u Zagrebu

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA GRAFIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2016/2017

Mentori: Miroslav Mikota, Nikola Mrvac, Ivana Žiljak Stanimirović, Nikolina Stanić Loknar, Mile Matijević, Marko Maričević, Ivan Pučić, Teo Žeželj, Ivana Pavlović, Alan Divjak, Željko Bosančić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA GRAFIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2016/2017

Mentori: Miroslav Mikota, Nikola Mrvac, Ivana Žiljak Stanimirović, Nikolina Stanić Loknar, Mile Matijević, Marko Maričević, Ivan Pučić, Teo Žeželj, Ivana Pavlović, Alan Divjak, Željko Bosančić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

MULTIMEDIJALNI PRIKAZI

RECI MI TO BOJOM, multimedijalna radionica

Studenti Diplomskog studija likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku Mentorica: Lana Skender, predavačica

PERFORMANS

BIJELA ČAJANKA

Autorica: Anamarija Prgomet, studentica diplomskog studija kostimografije, Sveučilišta u zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta

Mentorica projekta: doc. dr. art. Ivana Bakal

Mentori izložbe: doc. dr. art. Ivana Bakal; dipl. ak. slik. Marin Sovar, predavač; Đurđica Kocijančić, dipl. ing., stručna suradnica; Sanja Jakupec, mag. ing. des. tex., asistentica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

INTERAKTIVNE RADIONICE

OTKRIVANJE BOJA

Voditeljica:  mr. sc. Mira Kliček

Centar OZANA, Zagreb, Hrvatska

BOJE PROLJEĆA

Učenici srednje škole Centar za odgoj i obrazovanje Mentorica: Ksenija Pinterić, nast. fiz. kulture

OSLIKAJ TORBU I PONESI

Voditeljice: dr. sc. Lea Botteri i Rajna Malinar,  dipl. ing.,  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Organizatori: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Organizacijski odbor:

Predsjednica: Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić;

Članovi: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar; doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović; doc. Neda Cilinger, dr. sc. Lea Botteri

Studenti redari Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta: Petra Bazina, Ivana Bonić, Antonija Bukvić, Valentina Kuduzović, Marija Leš, Barbara Lozo, Ivana Maslač, Barbara Oreč, Matea Piljić, Petar Radanović

Studenti redari Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta: Krešimir Borošak, Roko Guberina, Filip Herljević, Kristian Ivan Hrgetić Vitols, Mirna Ilijanić, Andrea Rosandić, Gabriela Rukavina, Petra Skelin, Maja Sokač, Božica Sršen, Mihovil Skelin

Informatička potpora: Daniel Domović, mag. inž. comp., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Student fotograf: Goran Dumbović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

povratak