MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2016.

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 21.03.2016. / 21.03.2016.
vrijeme održavanja: od 8 do 16 sati
organizator: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Tehnički muzej Nikola Tesla i drugi
voditelj: Zvonimir Ambruš i Marijo Zrna

Znanstveno - stručni skup BOJA U ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2016.

INTERNATIONAL COLOUR DAY 21st MARCH 2016.

TEMA BOJA U ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet i

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Pod pokroviteljstvom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST)

Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno–tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

ponedjeljak, 21. ožujka, 2016.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA ZAGREB

Savska cesta 18, 10000 Zagreb

 

 

Znanstveno - stručni skup BOJA U ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

8:30 - 9:00

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

9.00 – 9:30

Pozdravne riječi

Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, predsjednica udruge HUBO

 

Markita Franulić, viša dokumentaristica, ravnateljica Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Klaudio Pap, dekan Grafičkog fakulteta

Prof. dr. sc. Sandra Bischof, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Vinko Barišić, dipl. ing., Predsjednik Hrvatskog inženjerskog Saveza Tekstilaca

9:30 – 9:45

BOJE DRVA I BOJE SUNCA

Biserka Goleš Glasnović, prof. hrvatskog jezika, književnica

OŠ. Tituš Brezovački, Zagreb, Hrvatska

9:45 - 10:00

BOJA IZ SLIJEPČEVE PERSPEKTIVE

Prof. Sead Muhamedagić

Stalni predavač na Visokoj pedagoškoj školi u Grazu, Austrija

10:00 - 10:15

O COST ACTION TD1201 PROJEKTU

„COLOUR AND SPACE IN CULTURAL HERITAGE“

Izv. prof. dr. sc. Boris Sluban

Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

10:15 - 10:30

BOJA I MATEMATIKA

Sandra Gračan, dipl. ing.

Tehnička urednica, nakladničko poduzeće Element d.o.o., Zagreb, Hrvatska

10:30 - 10:45

BOJA ZLATA

Doc. dr. sc. Damir Modrić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

10:45 - 11:0

BOJA U DIZAJNU – UMJETNOST ILI ZNANOST?

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, prof. dr. sc. Đurđica Parac - Osterman

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet, Hrvatska

11:00 - 11:45

ZAKUSKA I OSVJEŽENJE

POSJET IZLOŽBENOM PROSTORU

11:45 - 12:00

EDUKACIJA: BOJE U ARHITEKTURI

Prof. Renata Waldgoni, dipl.ing.arh., Pred. Roberta Pavlović, dipl. ing. arh., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Hrvatska

12:00 - 12:15

ŠPANJOLSKA, ZEMLJA SUNČANIH BOJA U ARHITEKTURI

Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh.

Arhitekturni biro DEBENJAK d.o.o., Maribor, Slovenija

12:15 - 12:30

INFRAREDESIGN U ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

12:30 - 12:45

BOJE U HDR FOTOGRAFIJI

Doc. dr. sc. Miroslav Mikota

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

12:45 - 13:00

OKUSI BOJA U DIZAJNU AMBALAŽE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, dr.sc. Jurica Dolić, dr. sc. Filip Cvitić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

13:00 - 13:15

BOJE U TISKU PREHRAMBENE AMBALAŽE I NJIHOVA MOGUĆA MIGRACIJA U HRANU

Doc. dr. sc. Sonja Jamnicki

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

13:15 – 13:30

PRIKAZ HRVATSKOG IDENTITETA KROZ BOJE

Dr. sc. Filip Cvitić, mag. art.

Direktor društva FABULA CRO d.o.o. , Hrvatska

13:30 - 13:45

BLIZANCI BOJILA KARTOGRAFSKOG SUSTAVA

ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR

Dr. sc. Maja Matas, dr. sc. Nikolina Stanić Loknar

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

13:45 - 14:00

ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SIMPOZIJA

       

 

IZLOŽBENA DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA

POSTER PREZENTACIJE

 

DOŽIVLJAJ BOJE NA CRVENOJ I ZELENOJ PODLOZI

Doc. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever, Varaždin, Hrvatska

Prof. dr. sc. Đurđica Parac Osterman, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Edita Vučaj, bacc. ing. optom., OPTIFAB, Varaždin, Hrvatska

THE FUTURE OF ALBANIAN NATURAL DYING TECHNOLOGY ON WOOLEN PRODUCTS

Blerina Kolgjini , Ermira Shehi, Albana Leti

Polytechnic University of Tirana, Faculty of Mechanical Engineering,

Department of Textile and Fashion, Tirana, Albania

 

IZLOŽBE

BOJA U ZNANOSTI I UMJETNOSTI

10:00 - 16:00

INTERAKCIJE- IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

CIKLUS SINESTEZIJA: IZLOŽBA SVJETLOSNIH OBJEKATA I NAKITA

Diana Sokolić, akad. slikarica

Samostalna umjetnica

BOJA U INFRARED ART-U

Nada Žiljak, akad. slikarica

INFRACRVENE GRAFIKE

Izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

IZLOŽBA RADOVA CENTRA OZANA

Voditeljica: mr. sc. Mira Kliček

Centar OZANA, Zagreb, Hrvatska

POLIMERART – NOVA DIMENZIJA (Studentska izložba)

Mentorica: doc. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hrvatska

Studenti – izlagači:

Dominika Brandibur, Barbara Čovran, Helena Drkelić, Stjepan Gluščić, Lora Holjevac, Duje Kodžoman, Irena Kuzmić, Ines Mazan, Irena Šoštarec, Marina Šoštarec, Ivana Udiljak, Dijana

Vojak, Dijana Zagorac

RASLOJAVANJE

Irena Topić, asistentica

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hrvatska

DIZAJN AMBALAŽE PREHRAMBENIH PROIZVODA (Studentska izložba)

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jesenka PIBERNIK

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

Studenti – izlagači:

Ana Lovrec, Anna Maria Hackenberger, Anja Bošnjak, Ariana Noršić, Boris Belohradsky, Darija Smole, Iva Bilušić, Ivana Banfić, Ivana Perković, Karlo Mikuljan, Katarina Suman, Koraljka de Carina, Loreta Bataljaku, Marija Radin Mačukat, Marija Čorić, Marina Damjanović, Marina Ripić, Mihajlo Knežević, Monika Jendriš, Monika Rastovac, Monika Šipuš, Nina Romić, Viktorija Nižetić

BOJE ZIME U HDR-U (fotografiji proširenog dinamičkog raspona) – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

Doc. dr. sc. Miroslav Mikota

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Hrvatska

FOTOGRAFIJE PPERIVOJA UZDUŽ LENUZZIJEVE POTKOVE

Nikola Piasevoli, prof., Zagreb. Hrvatska

 

 

MULTIMEDIJALNI PRIKAZI

CRVENO I CRNO - PROJEKT CaBALet

BOJA KAO PLATFORMA UMJETNIČKE KOMUNIKACIJE (Performans i izložba maski i kostima)

Zajednički projekt Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta, Akademije dramske umjetnosti, Muzičke akademije i Akademije likovnih umjetnosti

Mentorica: doc. dr. art. Ivana Bakal

Autorica koncepta i voditeljica projekta: Eva Karakaš, studentica druge godine Diplomskog studija kostimografije TTF-a

 

INTERAKTIVNE RADIONICE

PROLJETNA ČAROLIJA

Voditeljica: Mira Kliček

Centar OZANA, Zagreb, Hrvatska

LIKOVNA RADIONICA CaBALet

Mentorica: doc. dr. art. Ivana Bakal

Autorica koncepta i voditeljica projekta: Eva Karakaš, studentica druge godine Diplomskog studija kostimografije TTF-a

OBOJENE SLAGALICE

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira GLOGAR, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

Ida Didacta, d.o.o., Zagreb, Hrvatska (http://www.idadidacta.hr/)

 

VESELI KUTAK

ŠARENI SVIJET USKRŠNJIH JAJA

Voditeljica: dr. sc. Lea Botteri

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet, Hrvatska

Organizatori: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet

Organizacijski odbor:

Predsjednica: Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić;

Članovi: Izv. prof. dr. sc. Kaludio Pap, prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman, izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, doc. Neda Cilinger, dr. sc. Lea Botteri

Studenti redari Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta:

Andrej Peša Matanović, Anita Mandić, Ella Kolar, Josip Jerić, Josipa Pađen, Lara Horvat, Martina Novosel, Nika Svilar, Stanislav Cvitković, Zvonimir Dzoić

Studenti redari Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta:

Irma Majstorović, Jelena Vidoš, Ana Knežević, Ivana Maslać , Martina Vinčazović, Marija Franjić, Barbara Lozo, Dražen Ćutuk, Jelena Vidoš

Informatička potpora: Ivana Maslać

Fotograf: Iva Komesar

povratak