Natječaj – muzejski pedagog

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 23.02.2017. / 03.03.2017.

Otvoren je natječaj za radno mjesto muzejski pedagog

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA

SAVSKA CESTA 18

10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 38

ZAGREB, 23.2.2017

 

MUZEJSKI/A PEDAGOG/INJA

 

Radno mjesto


Broj: 1437295


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 23.2.2017


Natječaj vrijedi do: 3.3.2017


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (KLASA: 612-01/17-001/8, URBROJ: 251-10-21/14-17-3 od 6. veljače 2017.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos muzejski pedagog - 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno vrijeme (redni broj 12. iz sistematizacije) - do povratka radnice s porodnog dopusta
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15);
- aktivno znanje jednoga stranog jezika
- položen stručni ispit za muzejskog pedagoga sukladno Zakonu o muzejima
- poznavanje rada na računalu u Windows radnoj okolini
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti
- sklonost timskom radu
- rad na određeno vrijeme (do povratka radnice s porodnog dopusta)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- potvrdu o znanju stranog jezika (preslika)
- motivacijsko pismo
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice) i presliku osobne iskaznice
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu).
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta na e-mail adresu: info@tmnt.hr , te naznakom: »Za natječaj - muzejski pedagog«
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac


Poslodavac: Tehnički muzej Nikola Tesla


Kontakt: e-mailom: info@tmnt.hr


 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

ZLATA BOTIĆ

ZAGREB, 23.2.2017

 

 

povratak