Obnova Tehničkog muzeja Nikola Tesla i novi postav

DOGAĐANJE

mjesto održavanja: Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb
datum početka/završetka: 20.04.2017. / 20.04.2017.
vrijeme održavanja: 18 sati
organizator: Društva arhitekata Zagreba
voditelj: Markita Franulić

Pozivamo vas na četvrto predavanje iz XII. Ciklusa programa Arhitektura i naslijeđe pod naslovom "Obnova Tehničkog muzeja Nikola Tesla i novi postav"

Pozivamo vas na četvrto predavanje iz XII. Ciklusa programa Arhitektura i naslijeđe pod naslovom "Obnova Tehničkog muzeja Nikola Tesla i novi postav". Predavanje će održati dr. sc. Vlatka Rajčić i Markita Franulić u četvrtak, 20. 04.2017. godine u 18 h, u prostorima Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

Ciklus predavanja o obnovi i revitalizaciji nasljeđa sredstvima EU fondova bavi se prikazom projekata koje su osmislila i prijavila četiri zagrebačka muzeja: Muzej za umjetnost i obrt, Etnografski, Tehnički i Prirodoslovni muzej. Programi projekata obuhvaćaju vrlo širok raspon aktivnosti dugoročno uvrštenih u planove financiranja sredstvima Grada Zagreba; izvođenje radova obnove zgrada, izrada projektne dokumentacije, projekti novog stalnog postava, uređenje čuvaonica te restauriranje muzejskog materijala. Za arhitektonsko naslijeđe Zagreba projekti su od iznimnog značaja budući da su muzejske zgrade zaštićena kulturna dobra i nalaze se na istaknutim pozicijama u povijesnoj jezgri Grada Zagreba. Obnovom i revitalizacijom osigurava se afirmacija arhitektonskih i urbanističkih značajki, posjećivanje i interpretacija materijalnih i nematerijalnih vrijednosti ambijenata i arhitekture.

Obnova Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu

Zgrada Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Savskoj 18 sagrađena 1949. prema projektu Marijana Haberlea kao proširenje izložbenog prostora kompleksa Zagrebačkog zbora jedinstveni je dokument visokih aspiracija te tehničkih i oblikovnih mogućnosti vremena u kojem je nastao. Sklop građevina izveden u drvenoj skeletnoj konstrukciji, s rešetkastim krovnim nosačima i zatvoren drvenom oplatom 1959-63. prenamijenjen je u muzej.

Tehnički muzej Nikola Tesla je najposjećeniji muzej u Zagrebu. Muzej predstavlja snažno i prepoznatljivo znanstveno i obrazovno središte u području tehničkih znanosti osnovan po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, zajednička tipa; kao složeni muzej znanosti i tehnologije. Međutim, relativno malo ljudi zna da je cijela konstrukcija muzeja projektirana i izgrađena kao drvena konstrukcija te predstavlja rijedak postojeći primjer dosega europskog inženjerskog koncepta drvenih konstrukcija expo dvorana s velikim rasponima (85m x 40 m) s početka 20. stoljeća Kao takva, u tehničkom smislu primjer je europske graditeljske baštine klasičnim piljenim drvom. Projektant zgrade Tehničkog muzeja je arhitekt Marijan Haberle. Zgrada je bila projektirana za Zagrebački međunarodni velesajam kao drvena privremena konstrukcija.

U periodu od 2010. do 2015. godine, Katedra za drvene konstrukcije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljala je prema planiranim fazama ocjenu stanja, vizualne preglede i nedestruktivna ispitivanja mehaničkih karakteristika drvene konstrukcije nakon čega je slijedila izrada projekta sanacije Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Poslove je financirao i vodio Grad Zagreb. Građevina Tehničkog muzeja Nikola Tesla je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH i pod nadzorom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

U izlaganju će biti prikazana i vrlo složena drvena konstrukcija i njena povijest te način i organizacija građenja. Konstrukcija je zanimljiva jer u svakom dijelu muzeja ima specifična varijantna rješenja. Nadalje, prikazat će se rezultati ocjene stanja konstrukcije koji su ukazivali na hitnu sanaciju pojedinih dijelova konstrukcije. Projekt sanacije bit će ukratko prikazan po fazama sanacija kako su se kronološki odvijale. Bit će prikazana i suradnja s kolegama iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, kako bi se konstrukcija ostavila u što izvornijem stanju.

Ravnateljica Muzeja Markita Franulić govorit će o planovima obnove i uvođenja novih sadržaja u halu B kao dio kulturnog dobra i halu V koja nema taj status, ali bitna je za daljnji razvoj Muzeja i širenje programske djelatnosti. Programi su prijavljeni za financiranje iz sredstava EU.

 

povratak