OSVRT NA OSLOBODILAČKU OPERACIJU OLUJA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 02.11.2012. / 02.11.2012.
vrijeme održavanja: 18 sati
organizator: Tehnički muzej
voditelj: Neda Staklarević

 

Uz izložbu OLUJA U MINIJATURI održati će se u petak, 2. studenog 2012. u 18 sati prigodno predavanje na temu OSVRT NA OSLOBODILAČKU OPERACIJU OLUJA. 

 

Uz izložbu OLUJA U MINIJATURI održati će se u petak, 02. studenog 2012. u 18 sati prigodno predavanje na temu OSVRT NA OSLOBODILAČKU OPERACIJU OLUJA.

Na predavanju će se ukratko prikazati tijek vojno redarstvene operacije “Oluja” i okolnosti u kojima je donesena odluka o rješavanju problema okupiranih područja Republike Hrvatske vojnim putem, te njezin značaj u hrvatskoj povijesti.

Predavači su Ivan Radoš i Ante Nazor

ULAZ JE SLOBODAN

Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb, 4844-050

O predavačima:

IVAN RADOŠ, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb

 

Ivan Radoš rođen 1978. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 2005. studij povijesti i latinskoga jezika. Radi u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Bavi se istraživanjem Domovinskog rata, o čemu je dosad objavio nekoliko znanstvenih radova te je sudjelovao na više znanstvenih skupova i konferencija.

 

ANTE NAZOR, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb

Rođen 15. ožujka 1968. u Zagrebu. Oženjen i otac troje djece.

Završene škole:

- u Zagrebu završio osnovnu i srednju školu (1986.);

- 1986. upisao Filozofski fakultet - Humanističke i društvene znanosti u Zagrebu (program studija: Povijest i Arheologija), koji je nakon odsluženja vojnoga roka u tadašnjoj JNA (1986./87.) počeo pohađati 1987.;

- 1993. diplomirao;

- 13. srpnja 1999. na istom (Filozofskom) fakultetu magistrirao (znanstveno polje: povijest);

- 16. veljače 2007. na istom fakultetu doktorirao (znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; grana: nacionalna povijest).

Znanstveno-nastavna zvanja:

- 10. prosinca 2008. izabran u znanstveno zvanje „znanstvenog suradnika“ u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest;

- 27. svibnja 2009. izabran u znanstveno-nastavno zvanje „docenta“ (u području humanističkih znanosti, polje: povijest/hrvatska povijest), na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (na vrijeme od 5 godina).

Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

- tijekom lipnja/srpnja 1991. mobiliziran u pričuvni sastav Zbora narodne garde (postrojba raspoređena Pionirskom gradu u Zagrebu, pripravnost za očekivani napad na vojarne);

- u jesen (listopad i studeni) 1991. kao dragovoljac otišao na istočno-slavonsko bojište i bio pripadnik 122. đakovačke “R” brigade;

- od 22. listopada 1993. do kraja rata djelatnik Hrvatskog vojnog učilišta - Dočasničke škole HV-a Jastrebarsko.

Od 2. ožujka 2005. do 22. rujna 2005. privremeni ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata (dalje: Centar);

- od 22. rujna 2005. ravnatelj Centra.

ZNANSTVENI SKUPOVI I BIBLIOGRAFIJA:

- sudjelovao na 20-ak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

- organizirao i aktivno sudjelovao na više od 200 stručnih predavanja, okruglih stolova i javnih tribina te promocija knjiga, uglavnom o temama iz Domovinskog rata;

- autor i koautor nekoliko knjiga te tekstova za kataloge izložbi s temama iz Domovinskog rata, turističke monografije s povijesnim pregledom i povijesnoga pregleda u turističkoj monografiji o Hrvatskom Jadranu;

- napisao više znanstvenih radova - većinom s problematikom iz hrvatske vojne povijesti, te više od 30 stručnih i publicističkih radova, koji su objavljeni u prigodnim zbornicima ili stručnim časopisima;

- urednik više knjiga;

- autor izložbe o počecima suvremene hrvatske države;

- autor scenarija za dokumentarni film “Vukovar 1991.”

povratak