OTVOREN JE NATJEČAJ za prijam u radni odnos - administrator

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 30.10.2017. / 05.11.2017.
organizator: Tehnički muzej Nikola Tesla

Otvoren je natječaj za prijam u radni odnos - administrator – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme 

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (KLASA: 612-01/17-001/8, URBROJ: 251-10-21/17-17-9 od 19. listopada 2017.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Tehnički muzej Nikola Tesla objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos - administrator – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme (redni broj 25. iz sistematizacije)

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • znanje jednog stranog jezika
  • aktivno korištenje paketa MS Office; MS Word, Excel

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • životopis
  • svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • potvrdu o znanju stranog jezika (preslika)
  • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice) ili presliku osobne iskaznice
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu: info@tmnt.hr  ili poštom na adresu Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – administrator“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=88105439

povratak