PROJEKT MERCES

DOGAĐANJE

mjesto održavanja: Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb - KINO DVORANA
datum početka/završetka: 27.07.2018. / 27.07.2018.
vrijeme održavanja: u 17 sati
organizator: Tehnički muzej Nikola Tesla i MARE MODUL
voditelj: Marijo Zrna

Uz izložbu MARE MODUL održati će se prigodno predavanje

MARE MODUL - keramička morska staništa - projekt kreiranja staništa u podmorju, u svrhu obnove i obogaćivanja morske flore i faune
 
Podmorska izložba umjetničke keramike inspirirane morskim staništima bit će postavljena u podmorje ispred Kluba podvodnih aktivnosti Adria u Kraljevici (Šetalište Vladimira Nazora 1, 51262 Kraljevica), na dubinu od 15 do 20 m. Suradnja umjetničkog projekta MARE MODUL i znanstvenog projekta MERCES predstavlja sinergiju umjetnosti i znanosti u promociji nužnosti brige o okolišu.
 
Danas ljudi svojim aktivnostima značajno utječu na živi svijet. U moru se taj utjecaj očituje sve većim gubitkom staništa za morske organizme. Začaran je to krug: degradirana morska staništa više ne mogu čovjeku pružati dobra i usluge kao što su to npr. proizvodnja kisika, morski organizmi za hranu, ili ljepota morskog pejzaža.
 
U sklopu velikog međunarodnog znanstvenog projekta MERCES: „Obnova morskih ekosustava u promjenjivim europskim morima“ (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas, http://www.merces-project.eu/), odobrenog u okviru programa EU „Horizon 2020 Research and Innovation action“, izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli i dr. sc. Silvija Kipson s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rade na istraživanju obnove degradiranih morskih staništa, naročito na razvoju novih metoda i pristupa toj tematici. 
Grupa umjetnika okupljena u projekt MARE MODUL izrađuje staništa - umjetničke objekte od keramike, većih dimenzija - koji će,  postavljeni u more, činiti male grebene i biti podloga na koju i u koju će se naseliti različiti organizmi. Obrastanje keramičkih struktura organizmima potaknut će dolazak i trajni boravak drugih organizama – velikih riba i glavonožaca, koji su na tom području znatno prorijeđeni ljudskim aktivnostima. 
 
Suradnja umjetničkog projekta MARE MODUL i znanstvenog projekta MERCES predstavlja sinergiju umjetnosti i znanosti u promociji nužnosti brige o okolišu. Ova izložba poslat će poruku široj javnosti o važnosti morskih staništa za ljude i potrebi njihova očuvanja te će pridonijeti povećanju svijesti svih ljudi (od stručnjaka biologa mora, preko autonomnih ronilaca do svekolike javnosti) o rastućem problemu degradacije morskih staništa te mogućnostima njihove obnove. 
Morski biolozi upotrijebit će svoje stručno znanje kako bi što bolje odredili mjesto i dubinu gdje će izložba biti postavljena te će moći znanstveno pratiti naseljavanje organizama u i na umjetničke keramičke strukture. Ronioci iz Kluba podvodnih aktivnosti Adria u Kraljevici i stručni ronioci biolozi postavit će izložbu na morsko dno te će cijeli poduhvat popratiti podmorskim fotografijama i video snimkama. Na taj će način biti potaknut i promoviran rad lokalnih ronilačkih klubova na zaštiti podmorskog okoliša. Naknadni posjeti autonomnih ronilaca i podmorskih snimatelja omogućit će da se ova zamisao proširi među velikim brojem ljudi.
 
Projekt MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas; http://www.merces-project.eu/), financiran kroz H2020, prvi je europski projekt fokusiran na razvoj alata i rješenja za obnavljanje degradiranih morskih staništa, te oporavak njihove biološke raznolikosti i funkcije. Projekt kojeg koordinira Politehničko sveučilište Marche (Italija), uključuje 28 institucija iz 16 različitih europskih zemalja, a usmjeren je na razvoj novih pristupa i alata za restauraciju naselja morskih cvjetnica, staništa na plitkim čvrstim dnima, mezofotičkih staništa, kao i dubokomorskih ekosustava. Projekt je započeo 1. lipnja 2016. i trajat će 4 godine, do 31. svibnja 2020. godine. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF Zagreb) jedan je od partnera u Projektu, a izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli vodi dio Projekta koji se obavlja u obalnom moru Republike Hrvatske.
 
PMF Zagreb sudjeluje u izradi, testiranju i usavršavanju protokola za obnovu morskih staništa u sklopu pet od deset „radnih paketa“. U jednom od njih istraživat će naselja zaštićenih inženjerskih vrsta (posidonije i periski) na sedimentnom dnu u infralitoralu te njihove interakcije kroz dva pilot projekta transplantacije na sjevernom i srednjem Jadranu. U drugom pak paketu, PMF Zagreb će doprinijeti istraživanju obnove mezofotičkih staništa, posebno koraligenske zajednice i vrsta koje ju karakteriziraju (npr. gorgonije) na dva odabrana područja uz istočnu obalu Jadrana. Uz to će u jednom od paketa raditi na prezentaciji i diseminaciji rezultata Projekta (znanstveni radovi i skupovi, predavanja, radionice i ostali vidovi upoznavanja šire javnosti s rezultatima projekta), a u to se lijepo uklapa MARE MODUL podmorska izložba.
 
Suradnici na projektu:
Izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek (međunarodni projekt MERCES)
Donat Petricioli, dipl. ing. biol., ronilački instruktor i podmorski fotograf, D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja iz mjesta Sali (Dugi otok)
Danijel Frka dipl. ing. prometa, ronilački instruktor i podmorski fotograf, Klub podvodnih aktivnosti Adria u Kraljevici
 
Prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli
Tatjana Bakran-Petricioli od 1986. do danas radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesorica je u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka, gdje predaje kolegije povezane s biologijom i ekologijom mora. Njena znanstvena djelatnost obuhvaća istraživanje bentoskih organizama i staništa u Jadranu. Do sada je objavila 45 znanstvenih radova (od toga 19 indeksiranih u CC i u SCI izjednačenih s CC, od tih 19 radova 13 je objavljeno u časopisima s natprosječnim čimbenikom odjeka). Uz to je još objavila više stručnih i popularnih članaka, kao i 5 stručnih knjiga od kojih se izdvaja Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU (2011). Od lipnja 2016. na PMF-u vodi dio velikog međunarodnog projekta Horizon 2020 Research and Innovation action: „Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas“ (MERCES), te je suradnica na dva znanstveno-istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost. 
 
Tehnički muzej Nikola Tesla
Savska cesta 18, Zagreb
marijo.zrna@tmnt.hr

povratak