Financijska izvješća

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE:
1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018.
Rebalans Financijskog plana 2018, srpanj
Rebalans Financijskog plana 2018, prosinac
Financijski plan za 2019.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE:
1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017.
Financijski plan za 2018.
Financijsko izvješće za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Financijski plan za 2017.
Bilanca 2015
Obrazac Obveze 2015
Obrazac PR-RAS 2015
Obrazac P-Vrio 2015
Obrazac RAS-funkcijski 2015
Rebalans financijskog plana 2015
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TEHNIČKOG MUZEJA
(travanj 2015)
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014 godine
B I L A N C A
na datum 31.prosinca 2014. godine
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014 godine
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014 godine