Izvješća, zakoni i ostali propisi

Skraćeni zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik 6. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik s 5. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik s 4. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik s 3. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik s 2. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik s 1. sjednice Muzejskog vijeća (2018)
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik sa 13. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik sa 12. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zapisnik sa 11. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 2017.
Skraćeni zapisnik s 10. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 9. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 8. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 7. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 6. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 5. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Muzejskog vijeća
Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Statut Tehničkog muzeja, "Nikola Tesla"
Pravilnik o radu
Dopune Pravilnika o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Izvadak iz sudskog registra TMNT 2018
Obavijest o razvrstavanju prema NKD TMNT
Odluka o promjeni naziva TMNT lipanj 2015
Rješenje o osnivanju TM 1961-07-14 pročišćeni tekst
Skraćeni zapisnik 8. sjednice UV
Odluka o cijeni ulaznica 2018