Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Katalog informacija Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Zahtjev za pristup informacijama