odaberite godinu:

PACKARD PRVI AUTOMOBIL S KLIMA UREĐAJEM

23.07.2012

Tvrtka Packard prva je ugradila klima uređaj u automobil. No, riječ "Condition Air System" prvi je koristio Nash

 

 

 

 Pravi klima uređaj u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.

 

 

j u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.

j u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.

 

u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.

 

u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.


 

 

 

 

j u današnjem kontekstu (s hlađenjem) prvi je puta predstavljen u kolovozu 1939. sa automobilom Packard Super-8 One-Sixty. No, sama riječ "Conditioned Air System" prvi je puta uporabljena na reklami za Nash Ambassador 1938. U njega je ugrađen "Weather-Eye" sistem filtracije, distribucije i kontrole temperature zraka.

povratak