Kako žene skrivaju nevjeru

Kako žene skrivaju nevjeru

Kako žene skrivaju nevjeru od muževa

Smatra se da preljub rade u podjednakoj mjeri i muškarci i žene, no količina preljuba razlikuje se po tome u kojoj se životnoj dobi nalaze pa su tako muškarci skloniji prevarama u mlađoj životnoj dobi, dok su žene sklonije prevari u kasnijoj životnoj dobi. Postoje mnogi načini na koje bi se moglo skužiti da jedan od partnera vara, no muškarci su ti koji češće bivaju uhvaćeni u prevari. To ne znači nužno da su žene bolje lažljivice, već znači da uspješnije sakrivaju prevaru. Kako žene skrivaju nevjeru ponajviše se temelji na sakrivanju tragova nevjere, no i ono najbolje sakrivanje tragova može se razotkriti. Kako žene skrivaju nevjeru uostalom se ne mora razlikovati od načina na koje muškarci sakrivaju svoju nevjeru, tako da je jedan od načina na koje se može krenuti s potragom za dokazima nevjere taj da razmislite na koje bi načine i sami sakrivali tragove ukoliko bi se našli u takvoj situaciji.

Kako žene skrivaju nevjeru kroz uobičajene izlike

Jedan od indikatora kako žene skrivaju nevjeru su seksualni odnosi. Smanjena količina seksualnih odnosa može biti indikator nevjere jer kada se pojavi seksualni interes za drugom osobom, interes za partnera pada. No, nije samo smanjena količina seksualnih odnosa kako žene skrivaju nevjeru, već je i poprilično učestalija količina seksualnih odnosa jer možda na taj način žene umanjuju grižnju savjesti koje potencijalno imaju radi nevjere. Žene će pokušati zataškati tragove svoje nevjere uz izgovore koje je lako povjerovati kao što su možda dulji ostanci na poslu zbog povećanog opsega posla, možda će češće imati poslovna putovanja ili će se početi češće nalaziti sa svojim prijateljicama. Sve su to izgovori koji na prvu mogu djelovati kao da je to doista situacija, posebice ako su prekovremeni sati na poslu ili poslovna putovanja normalna stvar. Obrasci ponašanja i stvari koje se učestalo rade mogu biti dobar paravan za skrivanje nevjere te je to način na koji će mnoge žene, ali i muškarci pokušati sakriti tragove nevjere.

Kako žene skrivaju nevjeru na oprezan način

Kako žene skrivaju nevjeru u odnosu na muškarce su načini za koje je lako povjerovati da su istiniti. No najveća razlika u tome kako žene skrivaju nevjeru naprama muškarcima je da to rade na načine u čiji je trag malo teže ući. Paze na mjesta gdje se nalaze sa svojim ljubavnikom, a ukoliko troše novac za potrebe svog preljuba, rade to na način da češće koriste gotovinu jer na taj način nema službenog zapisa gdje se i kada novac trošio u vidu bankovnih izvoda. Iako su to naizgled banalne stvari, uvelike mogu otežati da se uđe u trag prevare. Većina preljuba i nevjera sazna se prije ili kasnije, no ponekad se ipak dogodi da muškarac o tome ništa ne zna jer su žene zbilja pazile kako ne bi ostavile traga sumnji. Ukoliko mislite da Vas partnerica ili žena vara, pratite malo njenje obrasce ponašanja i ukoliko uočite sumnjivo ponašanje, možda ćete biti na dobrom tragu.

Tagovi:

Više članaka