Prikladno pogrebno cvijeće

Prikladno pogrebno cvijeće

Svako cvijeće je prikladno, ali o nekim stvarima treba voditi računa pri izboru

Svaki cvijet je simbol prolaznosti, no u pogrebnim vijencima, grobnim buketima i aranžmanima uvijek treba biti paran broj cvjetova, a nekada su se nosila samo dva cvijeta, jedan za Boga i jedan za pokojnika. Iznimka je jedna ruža koja se baca za lijesom u grob. Svako je cvijeće prikladno, ali o nekim stvarima treba voditi računa pri izboru. Potrebno je znati idete li na vjerski ili građanski pogreb i kojoj vjeroispovijesti je pokojna osoba pripadala.

U islamu je cvijeće zabranjeno, čak se smatra uvredom u svim vjerskim objektima i obredima, pa i u onim pogrebnim. Židovi ne ukrašavaju cvijećem ništa oko pokojnika i ne nose ga na groblje, no, neće se uvrijediti ako ga iz neznanja donesete, samo ga ne stavljajte na grob, položite ga pored groba. U većini ostalih religija raznobojni buketi i vijenci su prisutni i u hramovima i u crkvama, pa i na pogrebnim obredima, kao i kod građanskih sprovoda.

Različito cvijeće se bira za djecu, mlade, stare, žene i muškarce

Nekada se djeci koja su umrla u dojenačkoj dobi nosilo isključivo poljsko cvijeće (jer još ni živjeli nisu), a ono je u pravoslavlju nošeno na sve sprovode i taj običaj je ponegdje sačuvan i danas. Preminuloj odraslijoj djeci i vrlo mladim djevojkama i mladićima se biraju cvjetovi svjetlijih i nježnijih boja, a za sprovode djevojčica i neudatih djevojaka najčešće se ipak biraju bijeli cvjetovi poput ljiljana, kala, margareta i drugih vrsta bijelog cvijeća.

Za preminule u zrelijoj ili starijoj dobi možete izabrati bilo koje cvijeće, s tim da za žene birate blaže boje, a za muškarce tamnije boje. Za tragično preminule osobe se biraju najtamnije boje. Šarene vijence, bukete i aranžmane možete odnijeti na pogreb preminule poslovne žene ili poslovnog muškarca. Na pogrebe javnih osoba obitelj i bliski prijatelji nose pogrebne vijence, ostali mogu nositi samo jednu ružu koju će baciti za lijesom. Na javnim komemoracijama uz sliku se stavlja jednobojni buket.

Na pogreb se ne preporučuje nositi plastično cvijeće

Odrezani cvijet je kao prekinuti život, brzo vene. Zbog te simbolike prolaznosti na pogreb se ne preporučuje nositi plastično cvijeće iako se u ruralnim sredinama naručuju i plastični vijenci za sprovod i postavljaju ravnopravno oz vijence od živog cvijeća. Mnoge obitelji postavljaju i jednobojni buket u kući preminule osobe uz sliku i zapaljenu svijeću. Naravno slični grobni buketi i aranžmani se nose na groblje i za godišnjice smrti, na Sve Svete i na Dušni Dan.

Cvijeće nas zapravo prati od rođenja pa do groba, a na sahrani je izraz poštovanja i pijeteta prema preminuloj osobi i izraz sućuti i sudjelovanju u žalosti osoba i obitelji koje su izgubile svog člana. Crne, bordo ili zlatne ili srebrne trake na vijencima, grobnim buketima i aranžmanima služe za posljednje oproštajne poruke preminuloj osobi, ali te poruke govore i ožalošćenima da ste bili na ispraćaju i da duboko suosjećate s njima zbog njihovog žalosnog i konačnog gubitka.

Tagovi:

Više članaka