Današnji svijet kredita i posudbe novaca uvijek povlači za sobom pitanje koliko je netko kreditno sposoban. Kada se ljudi nalaze na crnoj listi puno je teže doći do željenog kredita. Ipak, potr