U prvom koraku Majstorskog pristupa energijskom čišćenju prije čitanja tarota, ključno je postaviti temelje za svetu radnju koja predstoji. Proces započinje pripremom prostora u kojem će se čitanje ob