Online bankarstvo i ekološka svijest postaju sve važniji faktori održivosti u poslovanju banaka. Ovaj pristup ne samo da olakšava procese i čini ih efikasnijima, već pridonosi i smanjenju ekološkog ot