Bankarska potpora poljoprivredi ključni je element u osiguravanju stabilnog i održivog razvoja ruralnih područja, a posebice to dolazi do izražaja u kontekstu Bugarske, zemlje koja ima bogatu poljopri