U svijetu koji se ubrzano mijenja i postaje sve više digitaliziran, Internet bankarstvo za mlade: Kako privući novu generaciju korisnika postaje ključna tema za mnoge financijske institucije. Mlade ge