### Kako koristiti kredit za zaposlene na određeno za ostvarivanje kratkoročnih financijskih ciljeva u hitnim situacijama

Kredit za zaposlene na određeno može biti izuzetno koristan alat kada se suoč