Početak svakog putovanja prema financijskoj pismenosti leži u razumijevanju osnovnih bankarskih usluga. Bankarska edukacija za građane: Kako postati financijski pismen prvi je korak u tome da se građa