U sklopu etičkih aspekata online kreditiranja, posebna pozornost se mora usmjeriti na transparentnost i odgovornost u oglašavanju financijskih usluga. Oglašavanje kredita na internetu često je prvi ko