Prepoznavanje nezdravih dinamika moći u ljubavnoj vezi prvi je korak ka njihovom rješavanju. Takve dinamike često uključuju kontrolu, manipulaciju i neravnotežu u donošenju odluka. Primjetiti takve ob