Digitalna era donijela je brojne promjene u načinu na koji se upoznajemo i razvijamo ljubavne veze. Tradicionalni načini upoznavanja polako ustupaju mjesto modernim tehnološkim alatima koji nam omoguć