U svakoj uspješnoj vezi ključan je razvoj i održavanje zdravih navika koje doprinose kvalitetnijem suživotu. Bračni savjeti za usvajanje zdravih navika: Promjene za bolje međusobno razumijevanje su ne