Uloga banaka u poticanju ekonomske rastuće poduzetničke scene kroz financijsku podršku start-upima je višedimenzionalna i od ključne važnosti za održivi razvoj novih poslovnih pothvata. Banke su, kao