Kompromis i samopoštovanje su dva ključna elementa koja igraju vitalnu ulogu u održavanju integriteta tijekom izgradnje i očuvanja međuljudskih odnosa. Naime, sposobnost pronalaska srednje točke u int