Seksualni turizam predstavlja oblik turizma koji uključuje putovanja s ciljem zadovoljavanja seksualnih potreba ili interesa. Ova vrsta turizma može imati značajan utjecaj na turističku industriju i e