Razmatranje etičkih aspekata korišćenja kreditnih oglasnika ima izuzetnu važnost u današnjem društvu. Kreditni oglasnici su postali neizostavan dio našeg svakodnevnog života, pružajući nam mogućnosti