Korisnici vole gotovinske kredite jer ih mogu trošiti po vlastitom planu i prema trenutnim potrebama. Gotovinski krediti su isplata na ruke, odnosno na bankovni tekući račun korisnika, s kojega korisn