Prljava industrija i motori sa unutarnjim sagorijevanjem u atmosferu ispuštaju sumporni dioksid, dušikove okside i druge plinove koji se u zraku stapaju sa vodenim parama ili vodenim kapljicama i stva