Pri razmatranju kamatnih stopa i odabiru najpovoljnijeg kredita u Bugarskoj, ključan korak predstavlja usporedba ponuda različitih banaka. S obzirom na raznovrsnost kreditnih proizvoda na tržištu, važ