Slijedite ove upute kako biste uspjeli u naumu kako uplatiti novac na Revolut karticu. Otvorite aplikaciju Revolut, dodirnite ‘Dodaj novac’, a zatim dodirnite ‘Promijeni’. Dodajte ispravne podatke o k