Podrijetlo ananasa smatra se središnji dio Brazila, kulturu ananasa su portugalci iz Južne Amerike prenjeli u Indiju i Afriku. Opće je poznato da ananas pripada tropskim kulturama i odgovara joj suho