Hrvatsko muzejsko društvo / Poziv na izbornu Skupštinu Hrvatskog muzejskog društva

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 30.05.2012. / 30.05.2012.
vrijeme održavanja: 11 sati
organizator: Hrvatsko muzejsko društvo


Poziv

na izbornu Skupštinu Hrvatskog muzejskog društva


koja će se održati u srijedu, 30. svibnja 2012., u 11 sati

u Muzeju "Mimara", Rooseveltov trg 5, Zagreb


Prijedlog dnevnog reda:

1. Zapisnik Skupštine HMD od 5. prosinca 2011.
2. Izvještaj o djelovanju HMD u 2011. godini
3. Financijski izvještaj HMD za 2011. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora HMD za 2011. godinu
5. Izbor predsjednika/ce i radnih tijela HMD za razdoblje 2012. - 2016.
6. Izvještaj Radne skupine za izradu stručne podloge za izmjene Pravilnika o uvjetima    načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)1.
7. Razno


Predsjednica Hrvatskoga muzejskog društva
Dubravka Osrečki Jakelić


Zagreb, 25. travanj 2012.

-------------
1 Materijal za točku 6. moguće je preuzeti s mrežnih stranica Hrvatskoga muzejskog društva www.hrmud.hr


***

Popratni materijali za Skupštinu svim će članovima biti poslani poštom!
 

povratak