MEĐUNARODNI DAN BOJA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 21.03.2015. / 21.03.2015.
vrijeme održavanja: 9 do 16 sati
organizator: Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet te Sveučilištem u Zagrebu Grafički fakultet

21. ožujka obilježavamo Međunarodni dan boja nizom predavanja, radionica i izložbi

 
 
MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2015
TEMA BOJA U OKRUŽENJU
 
 
Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji sa
Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet te
Sveučilištem u Zagrebu Grafički fakultet
Pod pokroviteljstvom
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)
Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST)
Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja
Tekstilno–tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)
 
subota, 21. ožujka, 2015.
TEHNIČKI MUZEJ
Savska cesta 18, Zagreb
 
PROGRAM
 
KINO DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA
Znanstveno-stručni skup BOJA U OKRUŽENJU
 
9:00 - 9:30 Registracija sudionika
9.30 – 10:00
Pozdravne riječi
Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, Organizacijski Odbor
Markita Franulić, viša dokumentaristica, ravnateljica Tehničkog muzeja
Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
Prof. dr. sc. Sandra Bischof, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, dekan Grafičkog fakulteta
Vinko Barišić, dipl. ing., Predsjednik Hrvatskog inženjerskog Saveza Tekstilaca
10:00 - 10:20
Doc. dr. sc. Boris Sluban
Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
KONSTANTNOST BOJE, KROMATIČKA ADAPTACIJA I METAMERIJA
10:20 - 10:40
Doc. dr. sc. Petra Pereković,
Prof. dr. sc. Branka Aničić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Studij krajobrazna arhitektura
BOJE I KRAJOBRAZ
10:40 - 11:00
Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh.
Arhitekturni biro DEBENJAK d.o.o., Maribor, Slovenija
BOJE NA PROČELJIMA JAVNIH ZGRADA
11:00 - 11:20
Prof. Vojmir Pogačar, akad.sl.
Slovensko združenje za Barve
Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
FOTOGRAFIJA I BOJE
FOTOGRAFIJA KAO VIZUALNA
 
11:20 - 12:00 Zakuska i osvježenje
Posjet izložbenom prostoru
 
12:00 - 12:20
Dr. sc. Željko Knezić,
Izv. prof. dr. sc. Željko Penava,
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet
TRADICIJSKI SVILENI VEZ NA LANENIM TKANINAMA HRVATSKE POSAVINE
12:20 - 12:40
Doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović
Prof. dr. sc. Vilko Žiljak
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
BOJE SKRIVENE OKRUŽENJU
12.40 - 13:00
Doc. Neda Cilinger, dipl. inž. arh.
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
MUZEJ OSJETA
13:00 - 13:15
Vesna Hajsan – Dolinar, mag. Inž. ravnateljica OŠ “Žakanje”
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar,
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman,
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet
ZNAČAJ BOJE U OSNOVNOŠKOLSKOM RADNOM OKRUŽENJU
13:15 - 13:30
Maja Matas, mag.diz.
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
BOJILA BLIZANCI INFRARED KARTOGRAFIJE
13:30 - 13:45
Maja Jakovljević, dipl. inž.
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
TERMOKROMNE TISKARSKE BOJE U GRAFIČKOJ INDUSTRIJI
13:45 – 14:05
Prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman
Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet
HARMONIJSKI ODNOSI BOJE PRIRODE U OSLIKANOM TEKSTILU
 
 
 
IZLOŽBENA DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA 
 
BOJA U ZNANOSTI, STRUCI, UMJETNOSTI I DIZAJNU
 
10:00 - 16.00
CVJETNI KOLORIT BOTANIČKOG VRTA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU–IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
Nikola Piasevoli, prof.
PLES BOJA-IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić.
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
UNIFORME U INFRACRVENOM OKRUŽENJU
Prof. dr. sc. Vilko Žiljak1,
Doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović1,
Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap1,
Doc. dr. sc. Jana Žiljak Vujić2
1Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
2Tehničko veleučiliše u Zagrebu
MIRNA SAM I- KOLORIT DUŠE
MIRNA SAM II- AKROMATSKO STANJE UMA
ZVJEZDANI TRENUTCI
Irena Topić, dipl. inž.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
TISKARSKE BOJE S POSEBNIM EFEKTIMA
Maja Jakovljević, dipl. inž.
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
PREZENTACIJA – DEMO STOL
CVJETNA RAPSODIJA
korisnici Centra OZANA Zagreb
Mentor: Mr. sc. Mira Kliček
OBOJENI DJEČJI SVIJET IGRE I UČENJA
IDA DIDACTA, d.o.o.,
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
ČAROLIJA SVILE I LANA SLUNJSKOG KRAJA
Ana Knezić1, ing. viši dizajner
Dr. sc. Željko Knezić2,
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar2
1Regeneracija Zabok d.o.o.
2Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
TEKSTIL OSLIKAN BOJAMA PRIRODE
Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije
Slobodna umjetnica
KOLORIT RADOVA KORISNIKA CENTRA ORLOVAC
Korisnici Orlovca, sjedište Centra za rehabilitaciju Zagreb
Mentori:
Viktorija Kostelac, viši.diz.,radni instruktor,
Branka Stančić, mag. umj., likovni terapeut
Orlovac-Centar za rehabilitaciju Zagreb
 
AFRIKA, ISTRAŽIVANJA RECIKLAŽA
Studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta
Dominik Brandibur, Petra Crnogorac, Helena Drkelić, Ana Halambek, Ana Huzak, Lucija
Katić, Mirna Kos, Martina Križanić, Maja Miklaužić, Ivona Šoštarec, Marina Šoštarec,
Ivana Udiljak
Mentor: Doc. art. Koraljka Kovač Dugandžić
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet
PROSTORNO DJELOVANJE BOJA
Učenici OŠ „F.K. Frankopan“
Mentor: Vesna Pokas, ak.slikarica, prof. likovne kulture
KOLORIT KOLEKCIJE OBUĆE FRODDO - PROLJEĆE/LJETO 2015.
Ivančica d.d. Ivanec
KOLORIT KOŽA Viviani d.o.o.
Viviani d.o.o., Rešetari
 
 
FOTO ESEJI STUDENATA GRAFIČKOG FAKULTETA
Štukar Iva - Her name is Vanja, Kelemenić Zlatko - Worlds Apart, Jendriš Monika - Missing White; Kovačić
Stela - Red/Blue; Batušić Sonja – MadHatter; Nina Sepčić – Indians, Tomislav Slovenec - Street
Mentor: Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
 
INTERAKTIVNE RADIONICE
 
IZLOŽBENA DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA
TRADICIJSKE TEKSTILNE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM OKRUŽENJU
Voditelj: Dr. sc. Željko Knezić
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
ROTIRAJUĆI ZNAK MEĐUNARODNOG DANA BOJA – OSLIKAVANJE TEKSTILA
Voditeljica: Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 
MALI NOVINARI
 
DUGINE BOJE NOVINARA OŠ “TITUŠ BREZOVAČKI”
Učenici OŠ “TITUŠ BREZOVAČKI” Zagreb
Mentor: Biserka Goleš Glasnović, prof.
 
DJEČJI KUTAK
 
BOJE I OBLICI PRIRODE
Voditeljica: Lea Botteri, dipl. inž.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 
 
 
MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2015
TEMA BOJA U OKRUŽENJU
INTERNATIONAL COLOUR DAY 21st MARCH 2015
Organizatori: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Organizacijski odbor: Predsjednica: Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić; Članovi: Prof. dr. sc.
Đurđica Parac – Osterman, Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, Doc. dr.
sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Dr. sc. Željko Knezić i Lea Botteri, dipl. inž.
Studenti redari: Stella Hanž, Tea Kaurin, Suzana Jurešić,Tanja Vukelić, Andrea Hršak, Jelena Vidoš, Iva
Žinić, Mirna Kos, Irma Majstorović, Tihana Perinović, Matea Lehpamer, Karla Lalic, Ivana Kukić, Kristina
Stjepanović, Irma Stipčević, Ivana Sinovčić i Lucija Smolčec
Informatička potpora: Daniel Domović, mag. inž. comp.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
Student fotograf: Stjepan Gluščić
 
Organizatori: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Organizacijski odbor: Predsjednica: Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić; Članovi: Prof. dr. sc.
Đurđica Parac – Osterman, Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, Doc. dr.
sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Dr. sc. Željko Knezić i Lea Botteri, dipl. inž.
Studenti redari: Stella Hanž, Tea Kaurin, Suzana Jurešić,Tanja Vukelić, Andrea Hršak, Jelena Vidoš, Iva
Žinić, Mirna Kos, Irma Majstorović, Tihana Perinović, Matea Lehpamer, Karla Lalic, Ivana Kukić, Kristina
Stjepanović, Irma Stipčević, Ivana Sinovčić i Lucija Smolčec
Informatička potpora: Daniel Domović, mag. inž. comp.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
Student fotograf: Stjepan Gluščić

povratak