MEĐUNARODNI DAN BOJA - BOJA U SUVREMENOSTI

DOGAĐANJE

mjesto održavanja: Tehnički muzej Nikola tesla, Savska cesta 18, Zagreb; KINO DVORANA I STALNI POSTAV MUZEJA
datum početka/završetka: 21.03.2018. / 21.03.2018.
vrijeme održavanja: 9 do 16 sati
organizator: Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji Sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološkim fakultetom, Sveučilištem u Zagrebu Grafičkim fakultetom Sveučilištem u Zagrebu Arhitektonskim fakultetom i TMNT
voditelj: Marijo Zrna, Zvonimir Ambruš

Znanstveno stručni skup - BOJA U SUVREMENOSTI

MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2018.

INTERNATIONAL COLOUR DAY 21st MARCH 2018

TEMA BOJA U SUVREMENOSTI

Hrvatska udruga za boje (HUBO) u suorganizaciji

Sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološkim fakultetom,

Sveučilištem u Zagrebu Grafičkim fakultetom

Sveučilištem u Zagrebu Arhitektonskim fakultetom

Pod pokroviteljstvom

Ministarstva kulture (MK)

Sveučilišta u Zagrebu

Gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića

Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST)

Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno–tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

Srijeda, 21. ožujka, 2018.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA ZAGREB

Savska cesta 18, 10000 Zagreb

 

PROGRAM

KINO DVORANA

TEHNIČKOG MUZEJA NIKOLA TESLA

 

Znanstveno - stručni skup BOJA U SUVREMENOSTI

 

8:30 – 9:00

REGISTRACIJA SUDIONIOKA

9.00 – 9:15

Pozdravne riječi

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira GLOGAR, predsjednica udruge HUBO

Prof. emer. dr. sc. Ana Marija GRANCARIĆ, dosadašnja predsjednica udruge HUBO

Mr. sc. Markita FRANULIĆ, viša dokumentaristica, ravnateljica Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“

Prof. dr. sc. Vladimir ANDROČEC, predsjednik Akademije

Prof. dr. sc. Dubravko ROGALE, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet; dopredsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Klaudio PAP, dekan Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta

Prof. dr. sc. Sandra BISCHOF, dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Prof. dr. sc. Krunoslav ŠMIT, dekan Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta

9:15 – 9:30

KOLORIZAM I EMANCIPACIJA SLIKA

Feđa GAVRILOVIĆ, kustos, pov. umjetnosti

9:30 - 9:45

PRIMJENA BOJA NA POMORSKIM KARTAMA

Mr. sc. Tonći JELIČIĆ, dipl. ing graf. tehnologije, Hrvatski hidrografski institut

9:45 - 10:15

OSVRT NA PRIMJENU CRNE U KULTURI ODIJEVANJA

Doc. dr. sc. Katarina Nina SIMONČIČ, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

10:15 - 10:30

KOLORISTIČKA NADGRADNJA ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA „ROZETA“

Davor ANDRIĆ, dipl. ing. arh., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

10:30 - 10:45

UPRAVLJANJE BOJAMA I ISKUSTVO KORISNIKA U PRODAVAONICAMA LUKSUZNE ROBE

Dr. sc. Alica GRILEC1; prof. dr.sc. Sanda RENKO2; izv. prof. dr. sc. Mislav Ante OMAZIĆ2

1Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

2Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

10:45 – 11:00

BOJE U URBANIZAMU

Alenka DEBENJAK, univ. dipl. inž. arh., Arhitektonski biro Debenjak, Maribor, Slovenija

11:00 – 11:15

ŠTO SU UZROKOVALI KONCEPTI BOJA, TISKA I PERSPEKTIVE?

Prof. Vojko POGAČAR, akad. slik., Maribor, Slovenija

11:15 – 11:30

BOJE NESTAJANJA I DIGITALNI SVIJET

Doc. art. Ivica PLAVEC, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

11:30 - 12:00

ZAKUSKA I OSVJEŽENJE

POSJET IZLOŽBENOM PROSTORU

12:00 - 12:15

BOJE PROŠLOSTI – SUVREMENA ARHEOLOŠKA PERSPEKTIVA

Tena KARAVIDOVIĆ, dipl. arheolog, Centar za eksperimentalnu arheologiju, Zagreb

12:15 - 12:30

BOJE HUMORA

Biserka GOLEŠ GLASNOVIĆ, prof. hrv. jezika i književnosti, učiteljica i književnica

Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Zagreb

12:30 – 12:45

UTJECAJ BOJE NA DOŽIVLJAJ AUTOMOBILA

Izv. prof. dr. sc. Lidija MANDIĆ, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

12:45 - 13:00

2 SLIKE: THOR'S LAND & LOKI'S WORLD

Petra Lidia ŠEVELJEVIĆ, ak. slikarica, samostalna umjetnica

13:00 - 13:15

VISOKI DINAMIČKI RASPON (HDR) U FILMSKOM I TELEVIZIJSKOM MEDIJU

Krešo VLAHEK, akademski snimatelj, umjetnički suradnik

13:15 – 13:30

KAKO BOJA UTJEČE NA KORISNIČKI DOŽIVLJAJ?

Prof. dr. sc. Jesenka PIBERNIK, dr. sc. Jurica DOLIĆ, Enio JERGOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

13:30 – 13:45

BOJA – OBLIK – SLOVO

Dr. sc. Diana BRATIĆ1, doc. dr. sc. Nikolina STANIĆ LOKNAR1, doc. dr. sc. Petar MILJKOVIĆ2

1Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet,

2Sveučilište Sjever, Medijski dizajn

13:45 - 14:00

ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SKUPA

 

IZLOŽBENA DVORANA TEHNIČKOG MUZEJA NIKOLA TESLA

„BOJA U SUVREMENOSTI“

IZLOŽBE Otvoreno 9:00 do 16:00

 

 

IO Ivana Omazić – BOJA U SUVREMENOM DIZAJNU (OD NARATIVNOG DO INOVATIVNOG)

www.ioivanaomazic.com

 

 

SPECIJALNI EFEKTI NA INTERIJERNOM TEKSTILU OD DŽINSA

Ivana ILIČIĆ, mag. ing. des. text., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

 

DEKORATIVNI PODLOŠCI OD DŽINSA

Dora KOS, mag. ing. des. text., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

 

DEKORATIVNE TEKSTILIJE U FORMI TEPIHA

Valerija LJUBIĆ, mag. ing. des. tex., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

 

SINERGIJA KREATIVNOSTI, PRIRODE I TEHNOLOGIJE

Dora KOS, mag. Ing. techn. text.; Valerija LJUBIĆ, mag. Ing. techn. text.; Ivana ILIČIĆ, mag. Ing. techn. text.; Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

 

EMOCIONALNA EKSPRESIJA U LIKOVNIM FORMAMA

 

Vana RAKIĆ, studentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta, smjer: Dizajn tekstila

 

 

BLOK PRINT – U BOJI

Projekt studenata Preddiplomskog studija Industrijskog Dizajna tekstila i odjeće i Diplomskog studija Dizajna tekstila, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno tehnološkog fakulteta.

STUDENTI: Preddiplomski studij Industrijski dizajn tekstila i odjeće: Lara ANDRAŠEK, Marija PAVLIČEVIĆ, Ivana PADAVIĆ, Ana Marija BOČAK, Barbara RADENICA, Adrijana UTJEŠINOVIĆ

Diplomski studij Dizajn tekstila: Klara IVANOVIĆ, Antonija BUNČUGA, Emily ŠIGIR, Anamarija STANČIĆ, Ana MATEJČIĆ, Nikolina HOLJAK, Martina KOVAČIĆ, Martina GLUHINIĆ, Dina MLINAC, Otto JAGOR, Branka TOMIĆ, Nataša JELETIĆ, Tina DOLOVČAK, Marijana MATIĆ, Ernestina MUNIŠI, Ivona MLAKAR, Samanta BOŠKOVIĆ, Nera GRŽIN, Ivona BRATANIĆ, Ines KATIĆ KRIZMANIĆ, Sara PAVLEK, Ivona PLEŠE, Ana JELIĆ, Tena GRACIN

MENTORICE: Koraljka KOVAČ DUGANDŽIĆ i Lea POPINJAĆ

 

PROJEKT RICHTER: SURADNJA TVRTKE ČATEKS d.o.o., MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI (MSU) i SVEUČILIŠTA U ZAGREBU TEKSTILNO – TEHNOLOŠKOG FAKULTETA (TTF)

Autorice (studentice): Ana RAGUŽ i Ana VLAŠIĆ

MENTORICE: Koraljka KOVAČ DUGANDŽIĆ i Andrea PAVETIĆ

VODITELJICA PROJEKTA: Koraljka KOVAČ DUGANDŽIĆ

 

 

TRADICIONALNI UZORCI U SUVREMENOM ŽIVOTU INDONZIJE

 

 

HRVATSKI KIŠOBRAN – SINONIM ZA KIŠOBRAN U HRVATSKOJ

 

 

CVJETNI SPEKTAR

Mira KLIČEK dipl. oec., likovna terapeutkinja, Centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti OZANA

 

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA GRAFIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2018.

MENTORI: doc. dr. sc. Miroslav MIKOTA, prof. dr. sc. Nikola MRVAC, izv. prof. dr. sc. Ivana ŽILJAK STANIMIROVIĆ, doc. dr. sc. Nikolina STANIĆ LOKNAR, doc. dr. sc. Mile MATIJEVIĆ, Marko MARIČEVIĆ, mag. ing., mr. sc. Ivan PUČIĆ, Teo ŽEŽELJ, mag. ing. Ivana PAVLOVIĆ, dipl.ing, Alan DIVJAK, mag.ing. Željko BOSANČIĆ, mag.ing.

 

 

2 SLIKE: THOR'S LAND & LOKI'S WORLD

Petra Lidia ŠEVELJEVIĆ, ak. slikarica, samostalna umjetnica

 

 

IZLOŽBA ZAGREB BIJELI GRAD 1900 ‒ ANĐELI GUSTAVA KLIMTA

 

STUDENTI: Mia ARMANDA, Manuela BRCKO, Ivan HERGA, Monika JUGOVIĆ, Ana JURJEVIĆ, Mirjam KRAJINA, Iva NINIĆ, Lucija SMOLČEC, Antonija VIŠAK, Jana ZUJOVIĆ.

MENTORI: doc. dr. art. Ivana BAKAL; Marin SOVAR, predavač dipl. ak. slik.; Đurđica KOCIJANČIĆ, dipl. ing., stručna suradnica; Sanja JAKUPEC, asistentica.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

 

ZAGREBAČKI ZDENCI I FONTANE

UČENICE: Lucija MAROŠAN, Bruna KRČELIĆ i Leonarda ŠTRUKELJ.

MENTORICA: Loara BLAŽEVIĆ, ak. slik.

Škola za modu i dizajn, Zagreb

     

 

INTERAKTIVNE RADIONICE

 

OD SLIKE DO KOSTIMA RADIONICA KOSTIMOGRAFSKIH RADOVA

MENTORI: doc. dr. art. Ivana BAKAL, Marin SOVAR, predavač dipl. ak. slik., Đurđica KOCIJANČIĆ, dipl. ing., stručna suradnica, Sanja JAKUPEC, asistentica.

STUDENTI: Leana ALIĆ, Paola GRGURIĆ, Martina HRUP, Lorena JURČEVIĆ, Antonia KLARIĆ, Ines KRMPOTIĆ, Tea MIHALINEC, Marija NAKIR, Dora PRAH, Bruna PRLINA, Karla REPIĆ, Luiza SERBLIN, Andrea ŠUNDOV, Ema BOŽIČEVIĆ, Ariana JURATOVIĆ, Magdalena NOVOSELNIK, Martina VINČAZOVIĆ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet

 

CVJETNI SPEKTAR

Mira KLIČEK dipl. oec., likovna terapeutkinja, Centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti OZANA

COLORINA – „BIJELO JE ŠARENO“

Izv. prof. dr. sc. Ana SUTLOVIĆ; Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira GLOGAR; Iva MATIJEVIĆ, mag. Ing. tech. text., doc. dr. sc. Željko KNEZIĆ

 

REVIJA

„VALCER CVIJEĆA“ Modna revija

Krunoslava KULJIŠ, dipl. inž. crne metalurgije

Slobodna umjetnica

Organizator: Hrvatska udruga za boje (HUBO), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

Organizacijski odbor:

Predsjednica: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Članovi: prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić; prof. Renata Waldgoni, dipl. ing. arh.; doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović; dr. sc. Lea Botteri; Rajna Malinar, mag. ing. tech. text.

Studenti domaćini Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: Ivan Bertić, Ana Vlašić, Josipa Tančik, Ivana Meheš, Ana Marija Petričko, Ivan Radoš, Katarina Ričko, Marija Franjić, Anja Miljković, Lea Adžić

Studenti domaćini Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta: Maša Jakšić, Irena Ivkić, Grgur Kelčec, Josipa Pađen, Maja Veličković, Fran Jelić, Daniela Marić, Elena Penava, Zvonimir Džoić

Student fotograf Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta: Stjepan GLUŠČIĆ

Student fotograf Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta: Iva KOMESAR, Paula GRUBIŠA.

 

povratak