TRADICIONALNO LONČARSTVO OTOKA IŽA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 07.12.2014. / 07.12.2014.
vrijeme održavanja: od 10 do 12 sati
organizator: Tehnički muzej
voditelj: Katarina Ivanišin Kardum

U nedjelju 7.12.2014., od 10 do 12 sati, organiziramo radionicu tradicionalnog lončarstva otoka Iža

Tradicija lončarstva na otoku Ižu potječe još od vremena Liburna,a iški lopižari bili su najveći lončari na Jadranu. Tradicionalna keramika otoka Iža, stoljećima je predstavljala dragocjenu robu kojom se trgovalo duž cijelog Jadrana. Ove osebujne posude bile su poznate od Raba do Boke kotorske, ali nerijetko su se prodavale i u Trstu. Nekada je svaka kuća imala majstora-lopižara. Zahvaljujući njima, generacije Ižana spasile su se gladi u najtežim vremenima.

Radionica tradicionalnog lončarstva otoka Iža, jedinog lončarskog centra u Dalmaciji sastojat će se od kratkog predavanja o povijesti i karakteristikama tog načina rada, demonstraciji izrade, te pokušaju polaznika da sami naprave svoju posudu uz pomoć ručnog lončarskog kola.

Cilj je radionice skrenuti pozornost na ovo jedinstveno nematerijalno dobro, koje nestaje naočigled, kao i ostale višestoljetne lončarske tradicije u Hrvatskoj, koje su mahom iščezle ili se jedva još održavaju zahvaljujući pojedincima.

Radionicu će voditi iški lončar Predrag Petrović Pepi.

Sudjelovanje se ne naplaćuje, a radionica je namijenjena sudjelovanju djece uz pratnju odraslih.

Broj polaznika je ograničen pa molimo dolazak najaviti na telefon 01/4881-626 ili na e-mail katarina.ivanisin.kardum@tehnicki-muzej.hr, a najkasnije do petka 5. 12. 2014. do 16 sati.

povratak